Cooler Master Hyper T4
•فن 1x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•4 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•مواد هیت سینک: آلومینیوم
•طراحی Quick-snap براکت فن برای نصب ساده تر
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Cooler Master Hyper 612 Ver.2
•فن 1x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا با نویز 20-11 dBA
•6 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•مواد هیت سینک: آلومینیوم
•تکنولوژی انحصاری CDC کولر مستر جهت افزایش خنک کنندگی
•تکنولوژی انحصاری X-Vent جهت بهبود جریان هوا و خنک کنندگی
•طراحی Quick-snap براکت فن برای نصب ساده تر
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
قیمت : 262,000 تومان

جزئیات
Supermicro P0048P CPU Heat Sink
•پشتیبانی از سوکت LGA2011
•مواد هیت سینک: آلومینیوم
•خنک کنندگی بدون فن (Passive)
موجود نیست
Supermicro P0048AP4 CPU Heat Sink
•پشتیبانی از سوکت LGA2011
•مواد هیت سینک: آلومینیوم
موجود نیست
Cooler Master Blizzard T2 CPU Cooler
•4 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•مواد هیت سینک: آلومینیوم
•تکنولوژی انحصاری CDC کولر مستر جهت افزایش خنک کنندگی
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
•نصب آسان
موجود نیست
CORSAIR Hydro H60SE High Performance Liquid CPU Cooler
•فن 1x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا با نویز 30.2dB
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR Hydro H55 Quiet CPU Cooler
•فن 1x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR Hydro H80i v2 High Performance Liquid CPU Cooler
•فن 2x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا با نویز 37.7dB
•پشتیبانی از Corsair Link برای کنترل و مانیتورینگ عملکرد
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR Hydro H115i Extreme Performance Liquid CPU Cooler
•فن 2x140mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا با نویز 40dB
•پشتیبانی از Corsair Link برای کنترل و مانیتورینگ عملکرد
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR H100i Liquid CPU Cooler
•فن 2x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•پشتیبانی از Corsair Link برای کنترل و مانیتورینگ عملکرد
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR H110 Liquid CPU Cooler
•فن 2x140mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR H80i GT Liquid CPU Cooler
•فن 2x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR H90 Liquid CPU Cooler
•فن 140mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR H100i GTX Liquid CPU Cooler
•فن 2x120mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
CORSAIR H110i GTX Liquid CPU Cooler
•فن 2x140mm PWM برای افزایش خنک کنندگی
•فن کم سر و صدا
•استفاده از پمپ و جریان مایع برای خنک کنندگی بهتر
•رادیاتور ساخته شده از آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Cooler Master MASTERAIR MAKER 8
• رادیاتور پر شده با کولانت
• 8 لوله خنک کننده
• پشتیبانی از فن های 120mm و 140mm
• فن های کم سر و صدا با تکنولوژی انحصاری Silent Driver IC کولر مستر
• دارای تکنولوژی 3D Vapor Chamber
• مواد هیت سینک: آلومینیوم
• هیت سینک های فوق العاده بزرگ با تراکم بالا
• طراحی شده برای حداکثر خنک کنندگی
• طراحی شده برای گیمرها و اورکلاکرها
• پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Cooler Master Nepton 280L
•رادیاتور پر شده با کولانت
•عدم نیاز به نگهداری و سرویس تا چند سال
•تضمین کارایی و جریان مایع توسط پمپ طراحی و بهینه شده کولر مستر
•عملکرد اتلاف حرارت بهتر به دلیل اندازه بزرگتر لوله و رادیاتور
•دو فن منحصر به فرد JetFlo 140
•پشتیبانی از فن های 120mm
•فن کم سر و صدا
•LED منحصر به فرد
•مواد رادیاتور: آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
قیمت : 546,000 تومان

جزئیات
Cooler Master Nepton 240M
•رادیاتور پر شده با کولانت
•عدم نیاز به نگهداری و سرویس تا چند سال
•تضمین کارایی و جریان مایع توسط پمپ طراحی و بهینه شده کولر مستر
•عملکرد اتلاف حرارت بهتر به دلیل اندازه بزرگتر لوله و رادیاتور
•دو فن منحصر به فرد 120mm
•فن کم سر و صدا
•مواد رادیاتور: آلومینیوم
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Cooler Master Nepton 120XL
• رادیاتور پر شده با کولانت
• عدم نیاز به نگهداری و سرویس تا چند سال
• تضمین کارایی و جریان مایع توسط پمپ طراحی و بهینه شده کولر مستر
• عملکرد اتلاف حرارت بهتر به دلیل اندازه بزرگتر لوله و رادیاتور
• فن منحصر به فرد 120mm
• فن کم سر و صدا
• مواد رادیاتور: آلومینیوم
• پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
قیمت : 515,000 تومان

جزئیات
Cooler Master Vortex Plus
•4 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•طراحی جمع و جور برای کیس های HTPC و LAN box
•فن 92mm PWM برای افزایش خنک کنندگی و عملکرد بدون صدا
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
قیمت : 120,000 تومان

جزئیات
Cooler Master Hyper D92
•4 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•دو فن 9cm برای تولید جریان هوای بیشتر
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
•نصب آسان
موجود نیست
Cooler Master Hyper 103
•4 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•تکنولوژی انحصاری X-Vent و Air-Guide جهت بهینه سازی جریان هوا و کاهش دمای پردازنده
•فن 92mm PWM برای افزایش خنک کنندگی و عملکرد بدون صدا
•طراحی Quick-snap براکت فن برای نصب ساده تر
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Cooler Master Hyper 412S
•4 لوله خنک کننده
•تماس مستقیم لوله ها
•سرعت فوق العاده کم فن به همراه عملکرد تقریبا بی صدا
•تکنولوژی انحصاری CDC کولر مستر جهت افزایش خنک کنندگی
•طراحی Quick-snap براکت فن برای نصب ساده تر
•دو فن 120mm برای افزایش خنک کنندگی
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Cooler Master Hyper 212 Evo
•4 لوله خنک کننده مسی
•تماس مستقیم لوله های مسی
•پشتیبانی از سوکت های اینتل و AMD
موجود نیست
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018