Silicon Power Touch T03 Flash Memory 16GB
• ظرفیت: 16GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: فلزی
• روکش استیل ضد لک
• مقاوم در برابر آب ، گرد و غبار
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch T03 Flash Memory 8GB
• ظرفیت: 8GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: فلزی
• روکش استیل ضد لک
• مقاوم در برابر آب ، گرد و غبار
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 64GB
• ظرفیت: 64GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 32GB
• ظرفیت: 32GbGB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 16GB
• ظرفیت: 16GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 8GB
• ظرفیت: 8GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 4GB
• ظرفیت: 4GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 64GB
• ظرفیت: 64GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 16GB
• ظرفیت: 16GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 8GB
• ظرفیت: 8GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 4GB
• ظرفیت: 4GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Emtec Kodak USB3.0 OTG K220 32GB
•ظرفیت: 32GB
•سرعت خواندن: حداکثر تا 120MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0 , USB 1.1 , OTG
•طراحی فلزی منحصر به فرد
موجود نیست
Emtec Kodak USB3.0 OTG K220 16GB
•ظرفیت: 16GB
•سرعت خواندن: حداکثر تا 120MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0 , USB 1.1 , OTG
•طراحی فلزی منحصر به فرد
موجود نیست
EMTEC HB103 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•طراحی کارتونی و فانتزی
موجود نیست
EMTEC Tom HB102 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•طراحی کارتونی و فانتزی
موجود نیست
EMTEC L100 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•طراحی کارتونی و فانتزی
موجود نیست
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 64GB
•ظرفیت: 64GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
بزودی
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 32GB
•ظرفیت: 32GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
موجود نیست
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
موجود نیست
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 8GB
•ظرفیت: 8GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 64GB
•ظرفیت: 64GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 32GB
•ظرفیت: 32GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 8GB
•ظرفیت: 8GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018