Green GP600A-HP
• توان خروجی: 600 وات
• دارای مدار Active PFC
• خروجی PCIe
• فن کاملا بی صدا
قیمت : 304,000 تومان

جزئیات
CORSAIR CX500 500Watt
•توان خروجی:500 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•استاندارد 80PLUS BRONZE
•فن 120mm کم صدا
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR CX750 750Watt
•توان خروجی:750 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•استاندارد 80PLUS BRONZE
•فن 120mm کم صدا
•طراحی نیمه ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR CX500M 500Watt
•توان خروجی:500 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•استاندارد 80PLUS BRONZE
•فن 120mm کم صدا
•طراحی نیمه ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR CX750M 750Watt
•توان خروجی:750 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•استاندارد 80PLUS BRONZE
•فن 120mm کم صدا
•طراحی نیمه ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR CX850M 850Watt
•توان خروجی:850 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•استاندارد 80PLUS BRONZE
•فن 140mm کم صدا
•طراحی نیمه ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR CS750M 750Watt
•توان خروجی:750 وات
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 120mm کم صدا
•طراحی نیمه ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR CS850M 850Watt
•توان خروجی:850 وات
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 120mm کم صدا
•طراحی نیمه ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR RM750i 750Watt
•توان خروجی:750 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 135mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
•دارای خازن های ژاپنی
قیمت : 735,000 تومان

جزئیات
CORSAIR RM850 850Watt
•توان خروجی:850 وات
•دارای Corsair Link برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR RM1000 1000Watt
•توان خروجی:1000 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 135mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
•Active PFC
موجود نیست
CORSAIR RM850i 850Watt
•توان خروجی:850 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 135mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
•دارای خازن های ژاپنی
قیمت : 812,000 تومان

جزئیات
CORSAIR RM1000i 1000Watt
•توان خروجی:1000 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80PLUS GOLD
•فن 135mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
•دارای خازن های ژاپنی
موجود نیست
CORSAIR HX750i 750Watt
•توان خروجی:750 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS PLATINUM
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
موجود نیست
CORSAIR HX850i 850Watt
•توان خروجی:850 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS PLATINUM
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
موجود نیست
CORSAIR HX1000i 1000Watt
•توان خروجی:1000 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل و مانیتورینگ
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS PLATINUM
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
موجود نیست
CORSAIR HX1200i 1200Watt
•توان خروجی:1200 وات
•دارای Corsair Link Digital برای کنترل
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS PLATINUM
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•طراحی ماژولار
قیمت : 1,330,000 تومان

جزئیات
CORSAIR AX1200i 1200Watt
•توان خروجی:1200 وات
•دارای کنترل کننده دیجیتال
•بازدهی: بالای 92 درصد
•استاندارد 80PLUS PLATINUM
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•Active PFC
•طراحی ماژولار
موجود نیست
CORSAIR AX1500i 1500Watt
•توان خروجی:1500 وات
•دارای کنترل کننده دیجیتال
•بازدهی: بالای 94 درصد
•استاندارد 80PLUS TITANIUM
•فن 140mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط (Zero RPM Fan Mode)
•دارای سیستم خنک کننده مایع
•Active PFC
•طراحی ماژولار
قیمت : 2,235,000 تومان

جزئیات
CORSAIR RM1000x 1000Watt
•توان خروجی: 1000 وات
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80 PLUS GOLD
•فن کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط
•طراحی ماژولار
•خازن های ژاپنی
موجود نیست
CORSAIR RM850x 850Watt
•توان خروجی:850 وات
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80 PLUS GOLD
•فن کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط
•طراحی ماژولار
•خازن های ژاپنی
موجود نیست
CORSAIR RM750x 750Watt
•توان خروجی:750 وات
•بازدهی: بالای 90 درصد
•استاندارد 80 PLUS GOLD
•فن کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط
•طراحی ماژولار
•خازن های ژاپنی
قیمت : 705,000 تومان

جزئیات
CORSAIR VS550 550Watt
•توان خروجی:550 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•فن 120mm کاملا بی صدا در شرایط استفاده سبک و متوسط
•Active PFC
قیمت : 255,000 تومان

جزئیات
Cooler Master B700 700Watt
•توان خروجی:700 وات
•بازدهی: بالای 85 درصد
•Active PFC , PWM
•فن هوشمند کاملا بی صدا
موجود نیست
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018